Serwis

Ogłoszenia nowy sącz – internetowy serwis dla każdego

Wszechstronne czynności notarialne w Kielcach
Wszechstronne czynności notarialne w Kielcach oferuje interesantom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Podejmowane deklaracje przyjmują formę dokumentu urzędowego. Do usług, jakie wykonywane są w miejscu jakim jest koszalin kancelaria notarialna wliczają się: wykonywanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczania dziedziczenia, czynności odnoszące się do europejskiego poświadczenia spadkowego, czynności powiązane z organizowaniem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby prywatnej, sporządzanie poświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli a także czeków, sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów papierów, złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej razem z dokumentami będącymi podstawą dla wpisu w księdze wieczystej, jak i sporządzanie czynności związanych z osobnymi przepisami prawnymi. Doświadczony notariusz może również przyjąć na przechowanie zasoby finansowe, papiery giełdowe, dokumenty, czy dane na informatycznym środku przekazu. Jest o tym wzmianka w zapisach o informatyzacji działania podmiotów zajmujących się zadaniami publicznymi. Na stronie internetowej kancelarii można dowiedzieć się, jakiego typu papiery należy przynieść do kancelarii celem wykonania konkretnej usługi u notariusza. To ogromne ułatwienie dla osób korzystających z usług, umożliwiające szybciej załatwiać niektóre kwestie. Zwłaszcza, że dokumenty do kancelarii można składać przed ustalonym terminem dokonania konkretnej usługi. Do przygotowania aktu notarialnego wystarczy dołączyć kopię potrzebnych dokumentów. Można to zrobić mailowo lub samodzielnie. Dopiero przy podpisaniu aktu trzeba przedstawić oryginał.